Die NG Malopo gemeente is afgestig van die Moedergemeente op Zeerust en het in 1920 sy deure geopen vir die gemeenskap van Buhrmansdrift en omliggende gebied.  Ons gemeente strek tot in Mafikeng.  Onder leiding van Dominee Freddy Prozesky en sy vrou, Sonja, groei ons ledetal met rasse skrede.  Dit alles is net genade van ons Vader! Ds Prozesky het in Januarie 2016 ons gemeente aanvaar as sy nuwe tuiste.